Producenci

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HERBACIANE OGRODY.


W trosce o Wasze pomyślne zakupy w naszym sklepie internetowym, bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://herbacianeogrody.pljest własnością firmy

    Herbaciane Ogrody Agnieszka Aneta Stanisz-Uziębło

    ul. Mikołajczyka 13 m. 40; 03-984 Warszawa

    NiP 113-039-089-29; REGON 016171462

    NUMER KONTA 40 1160 2202 0000 0000 7474 3337

2. Sprzedaż w sklepie internetowym jest realizowana na zasadzie poniższego regulaminu. dokonanie zakupu w sklepie internetowym zobowiązuje Klienta do przestrzegania regulaminu.

3. Warunkiem powodzenia transakcji jest rejestracja, która powinna zawierać:

   Imie i nazwisko Klienta;

   Adres zamieszkania z kodem pocztowym;

   Telefon kontaktowy;

   Adres poczty internetowej e-mail.

4. Nie wysyłamy na skrytkę pocztową.

5. Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT.

6. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu.

7. Zamówienie skłodane po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Po złożeniu zamówienia do Kupującego na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o sposobie sfinalizowania transakcji.

9. Kupujacy może dokonać płatnosci za zakupiony towar

   ZA POBRANIEM - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze:

   listonoszowi lub w urzędzie pocztowym,

   kurierowi przy odbiorze paczki.

   PRZELEWEM - przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na konto sklepu.

10. Na życzenie Klienta wystawiemy Fakture VAT.

11. Zamówiony towar zostanie dostarczony do Klienta do 7 dni roboczych.

12. W przypadku płatności przelewem, brak wpłaty przez kolejne 10 dni, licząc od dnia nastepnego od złożenia zamówienia, powoduje anulowanie przez system tego zamówienia.

13. W chwili odbioru przesyłki, sugeruje się, aby Klient sprawdził przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki w obecności listonosza/kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sklepem.

14. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować sie ze Sklepem za pośrednictwem e-mail. Zgłaszając reklamację należy podać: Imię i nazwisko Klienta; numer zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

15. Reklamacja dotycząca różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera, a w szczególności w różnicy barw i odcieni nie stanowią podstaw do reklamacji i zwrotu towaru.

16. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

17. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych"(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm) dane osobowe Klienta zostana wprowadzone do bazy danych wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawianie.

18. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystanie.

19. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy z zakresie niezbednym do realizacji Dostawy. 

20. Wszystkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

21. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji i sa własnością producenta.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

23. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będa dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

24. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna iż treść publikowana na Stronie Interneowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

25. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będacych przyczyną naruszenia. 

26. Składający zamówienie, Kupujący, akceptuje powyższy Regulamin.

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe