Producenci

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Reklamacje i zwroty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

REKLAMACJA I ZWROTY:

1. Wszystkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może skierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamacje ustosunkuje sie do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację z związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i presłana na adres herbacianeogrody@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrujereklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY:

1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstapić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócic mu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym Koszt Dostawy (jesli Klient opłacił Koszty Dostawy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystajac z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy (jeśli Klient opłacił Koszty Dostawy)  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W wypadku, kiedy Klient nie ponosi Kosztów Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu Towaru.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. 

9. Klient ponosi odpowiedzialnośc za zmniejszenie wartości Towaru bedace wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąze się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczna w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze wzgledu na ochronę zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe